Vaccination

Vaccination

Hundar och katter måste genomgå vaccination.

Att ha ett husdjur innebär att ha ett stort ansvar över dess välmående och hälsa. Många av de djur som bor hemma med oss idag har blivit domesticerade. Det betyder att de har lärt sig leva med människor och kan inte klara sig själva. Men hur ska man se till att man ens husdjur får den bästa vården? Vad innebär vaccination av ett husdjur? När och hur ofta ska de vaccineras? Dessa frågor kommer att besvaras här och även vad du bör se upp med. Som husdjursägare har du även vissa krav på vaccination som du behöver ge djuret i vissa fall.

Vaccination för att hindra spridning

Man vaccinerar främst ens djur för att skydda det mot sjukdomar och lidande men även för att hindra att dessa sjukdomar får fäste i vårt land eller sprider sig vidare. Det är också på grund av öppnare gränser som vaccination behövs för att stävja sjukdomar som i vissa fall även kan sprida sig till människor, som till exempel rabies. Därför är det viktigt att veta vad man ska vaccinera ens husdjur mot och hur det bör göras. Ska du resa iväg till ett land för semester, eller om du ska ställa upp i en tävling kan det finnas speciella vaccinationsbestämmelser som du behöver följa.

När bör du inte vaccinera ditt djur? Ett djur bör inte genomgå en vaccination om det är sjukt, undernärd eller är under medicinsk vård som påverkar immunförsvaret. Inte heller om djuret är dräktigt. Om det är akut får det bara genomföras om det är säkerställt att det inte skadar djuret. Det är Jordbruksverket och EU som utfärdar reglerna. Köper du ett djur såsom katt eller hund utomlands måste den alltid vaccineras mot rabies innan den förs in i Sverige eller annat EU-land. Reser du iväg med ditt djur till ett annat land är det din skyldighet att vaccinera ditt djur enligt landets bestämmelser och att ett vaccinationsbevis kan presenteras.

Vaccination för hund och katt

En hundvalp ska genomgå tre vaccinationer: mot parvovirus, valpsjuka, och smittsam leversjukdom (HCC). Lämplig tidpunkt för grundvaccination är: valpar vid 7–8 veckors ålder, ytterligare en vaccination efter 12 veckors ålder, och en boostervaccination vid cirka ett års ålder. Därefter rekommenderas en revaccination var tredje år. Hundar rekommenderas även att vaccineras mot kennelhosta, som är en slags kikhosta som bryter ut lätt i hundtäta miljöer som på kennel, hundtävlingar eller liknande. Vaccin mot rabies ges när valpen är 90 dagar, därefter när den är ett år eller inom tre år beroende på det vaccin som har använts. De senaste rekommendationerna finns hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Vaccination för katter riktas mot tre sjukdomar: parvovirusinfektion (kattpest), kattsnuva och rabies. Den första behandlingen av kattungar är vid 7–8 veckors ålder, därefter en behandling efter 12 veckors ålder och slutligen en boostervaccination vid cirka ett års ålder. Därefter bör en revaccination av kattpest ske var tredje år, och kattsnuva varje år. Rabies-vaccin ska ges var tredje år, eller varje år beroende på vilken typ av vaccin som har använts. Det finns vaccin även mot andra former av sjukdomar både för katter och hundar men dessa är de som är grundvaccinen.

Kaniner och övrig vaccination

Kaninpest och kaningulsot (RHD) är två mycket allvarliga sjukdomar som båda leder till döden. Förr såg man dessa åkommor främst i södra delen av landet men man har nu påträffat drabbade kaniner även norr om Mälaren. Genom att vaccinera kaninen mot dessa sjukdomar kan man förhindra att kaninen smittas. Vaccination mot kaninpest och kaningulsot kan ges från 5 veckors ålder och det tar 3 veckor tills kaninen har fullt skydd. Kaninen ska sedan revaccineras årligen. Övriga former av vaccination för flera husdjur finns mot sjukdomarna leptospiros, borrelia, leishmania och herpes. Håll också koll på vad Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) rekommenderar för vaccinationer då nya sjukdomar kan sprida sig till Sverige.