Noskvalster

Noskvalster

I Sverige upptäcktes noskvalster för första gången 1970. Sedan dess är vi vana vid förekomsten och vet att det är bäst att söka veterinärhjälp när fnysningarna uppstår. Men vad är noskvalster egentligen, och vart kommer de ifrån? Nysningarna och fnysningarna orsakas av en parasit som trivs väldigt bra i nosen på våra hundar. Parasiten förekommer i hela världen, men den är vanligast i Norge och Sverige, och det är också här man anser den vara ett större problem. På framförallt jakthundar kan parasiten orsaka stora problem då deras luktsinne kan förändras markant, något som i längden medför att den funktion hunden fyller försämras.

Noskvalster – En parasit som syns

Noskvalster i närbild

Parasiten är större än vad man egentligen tror, och går att upptäcka med blotta ögat. Om du har en hund som på senare tid börjat bete sig annorlunda, som fnyser och nyser titt som tätt och som verkar irriterad vid nosen kan du, om du har tur och i rätt ljus, se om problemet beror på noskvalster. Den lilla organismen påminner om en spindel till formen och har en svagt gul färg. Kroppen mäter någonstans mellan 1 – 1.5 mm på längden, och cirka 0.5 – 0.9 mm på bredden. Parasiten lämnar i stort sett aldrig hundens nos, och skulle den göra det dör den vanligen efter ungefär ett dygn i rumstemperatur.

Så vitt man vet smittar inte noskvalster mellan hund och människa. Eftersom parasitens chans till överlevnad utanför den varma hundnosen är minimal tror man dessutom att smittan endast sker vid direktkontakt hundar emellan. Det kan ske vart som helst, i hundrastgården, under ett möte med en nära väns hund eller dina egna hundar emellan. Det är med andra ord nästintill omöjligt att freda sig från den här lilla parasiten. Det enda man som ansvarsfull hundägare kan göra, när man upptäcker att hunden är irriterad runt sin nos och går runt och fnyser i tid och otid, är att uppsöka sin veterinär.

Symptom och Diagnos

Om man inte har sett ett noskvalster med blotta ögat kan man inte säkert veta att hundens besvär faktiskt beror på den förkastliga lilla parasiten. Besvär som fnysningar, hostningar, försämrat luktsinne, irriterade nosar och inåtvända nysningar, kan alla beror på ett flertal olika sjukdomar som drabbar hundens luftvägar. Trots att nästan tjugo procent av svenska hundar drabbas av infektionen är den fortfarande svår att fastställa. Forskning pågår ständigt för att kunna hitta ett så skonsamt sätt som möjligt att ställa diagnos på. Vid en obduktion är noskvalstren enkla att upptäcka, med det har visat sig vara svårare när det kommer till våra levande djur.

Trots att förekomsten av noskvalster varit känd under många år har det tagit lång tid att hitta någon form av behandling och preparat som faktiskt fungerar. Tidigare användes ett medel som hade stor påverkan på parasiter i allmänhet, men då detta inte var specifikt utformat för den specifika parasiten har dödsfall förekommit inom vissa raser. Idag har vi dock tillgång till preparat utformade för just noskvalster och prognosen för helt friska djur efter behandling är goda. Skulle det visa sig att hunden inte blir fullt återställd, trots fullgången medicinering, kan det vara så att symptomen beror på något annat. Därför är det viktigt att man konsulterar med en erfaren veterinär, och att hunden blir grundligt undersökt. Eftersom förekomsten av parasiten många gånger är svår att fastställa kan det vara svårt att hitta rätt medicinering från början.

Bara det bästa är bra nog

I Sverige älskar vi våra hundar. Vi har ett starkt djurskydd och hunden ses som ett vanligt inslag i familjen. Våra djur fyller också ett flertal funktioner, så som jakthundar, vakthundar och hundar som används för sök av både människor och annat. Det är naturligt att vi vill deras absolut bästa, och självklart kan då noskvalster vara en källa till oro för dig som ägare. Känner du att din hund inte är som vanligt, att nosens funktion är nedsatt eller att hundens nysningar och fnysningar är fler till antalet än vanligt, kontakta då din veterinär. Noskvalster är kanske inte farligt i sig, men när det finns lindring och medicinering för klådan finns det ingen anledning att vänta.