Loppor och löss

Loppor och löss

De djurägare vars husdjur någon gång har drabbats av loppor och löss vet vilket enormt problem detta kan vara att få bukt med. Både hunden och katten går runt och kliar sig, kanske rent av så mycket att du kan se de små bett lopporna har lämnat efter sig på huden. Har du aldrig förr handskats med loppor och löss kan det vara enkelt att gripas av panik, men trots att problemet är ett man allra helst vill undvika kan du känna dig trygg med att det inte är livshotande för ditt djur. Med lite arbete från din sida är du snart av med ohyran igen.

Loppor och löss och klådan som följer

Att drabbas av loppor och löss är självklart besvärligt för ditt djur, och även för dig som djurägare. Om ditt djur aldrig tidigare har haft problem med kliande päls eller andra hudsjukdomar kommer du dock snabbt upptäcka när antingen lopporna eller lössen är på besök. Har du tur kommer du aldrig drabbas av denna ohyra men det skadar inte att vara påläst och förberedd på det som eventuellt kan komma. Vet du redan från början vad du skall göra för att bli av med det ovälkomna besöket kommer förhoppningsvis varken lopporna eller lösen ställa till med allt för mycket problem.

Loppor och löss kliar och är besvärliga

Om du har både katt och hund i ditt hushåll kan loppornas besök vålla en del problem. Dessa är nämligen inte artspecifika utan går gladeligen på såväl katter som hundar. Dessutom hoppar de gärna av sitt värddjur och lever vidare i kuddar och filtar. Här kan de utan problem leva under en längre period. Löss däremot håller sig till en specifik art. Det innebär att löss som trivs på katten inte kommer attackera hunden, och tvärtom. Vid kontakt med din veterinär kommer du få goda råd och tips på hur du fortast möjligt blir av med både loppor och löss. Noggrannhet och tålamod är nyckeln även här.

Loppor eller löss?

Det är stor skillnad på loppor och löss. Som tidigare nämnt är loppor inte artspecifika. De har långa bakben vilket gör att de kan hoppa mycket långt och på så vis förflytta sig över stora områden. Eftersom de kan leva vidare i miljön runt omkring ditt husdjur, och även flytta mellan olika arter utgör de ett något större problem än löss. Loppan livnär sig dessutom på att suga blod från sitt värddjur, något som kan resultera i anemi och trötthet. Detta är framförallt farligt för unga individer och de som har uppnått en högre ålder. Många gånger kan du se betten med blotta ögat, och på så vis fastsälla loppangreppet.

Loppor och löss är båda parasiter man gärna undviker. Fördelen med löss är dock att de är artspecifika och av den anledningen håller sig till antingen din katt eller din hund. Även dessa kan leva i filtar och kuddar, men till skillnad från lopporna överlever de bara ett par veckor utanför sitt värddjur. De är av den anledningen lättare att bli av med. Lössen är, precis som lopporna, blodsugande. Det finns också pälsätande arter, men de är oerhört ovanliga i Sverige och inget du behöver oroa dig speciellt mycket för. För att bli av med loppor och löss badas djuret i ett speciellt schampo utvecklat för just det här ändamålet, därpå städas ditt hem noggrant. Vid loppangrepp kan du komma att behöva professionell hjälp med sanering för att problemet inte skall uppstå snart igen.

Ett besvärande problem med en enkel lösning

Loppor och löss är besvärande för såväl djurägare som djur. Som människa kan man känna sig trygg med att inte själv drabbas av djurets löss. Däremot kan lopporna ge sig på att bita oss människor, dock endast om det inte finns ett mer lämpligt värddjur att tillgå. Det är med andra ord av största vikt att man får bukt med problemet omgående. Lösningen är djurschampo mot parasiter för djuren samt en ordentlig sanering av ditt hem och ditt husdjurs sovplatser. Många gör misstaget att bara tvättar djurens bäddar, men tänk på att loppor och löss, och framförallt loppor enkelt förflyttar sig och kan finnas på fler ställen än just där.